Մաթեմատիկա տնային

 • Մաթեմ երկու

Խաղոսկրը գցել են 17 անգամ։ 1, 2, 3, 5, 6 թվերը բացվել են համապատասխանաբար 3, 2, 4, 4, 1 անգամ։ Ինչի՞ է հավասար 4 բացվելու հաճախականությունը։

3+2+4+4+1=14

17-14=3

Պատ.՝3 անգամ

 1. 335-րդ խնդրի պայմաններում ինչի՞ են հավասար «Բացվել է 1»,
  «Բացվել է 2», «Բացվել է 3», «Բացվել է 4», «Բացվել է 5», «Բացվել
  է 6» պատահույթների հարաբերական հաճախականությունները,
  այսինքն՝ ինչպիսի՞ն է ելքերի հարաբերական հաճախականությունը պատահական փորձի կրկնության դեպքում։

P(1)=3/17

P(2)=2/17

P(3)=4/17

P(4)=3/17

P(5)=4/17

P(6)=1/17

 1. Հայտնի է, որ 100 լամպից 5-ը խոտան են լինում։ Որքա՞ն է խոտան
  լամպ գնելու հավանականությունը։

5/100=1/20

 1. Դպրոցում քննություն է։ Սեղանին 20 հարցատոմս է դրված։ Աշակերտը չի սովորել միայն մեկ հարցատոմսի հարցերը և շատ է
  ուզում, որ իրեն այդ հարցատոմսը չընկնի։ Ինչի՞ է հավասար այն
  բանի հավանականությունը, որ նա երջանիկ հարցատոմս կվերցնի։

20-1=19

19/20

 1. Եղանակի կանխատեսման համաձայն՝ հուլիսին 3 անձրևոտ օր է
  լինելու։ Որքա՞ն է հավանականությունը, որ հուլիսի 14-ը արևոտ օր
  կլինի։

30-3=27

27/30

Leave a Reply