Մաթեմատիկա տնային

 • Մաթեմ երկու
 1. Գործածելով + և – նշանները` գրե՛ք.
  ա) 100 տաքություն-+100
 2. գ) 30 ցուրտ—30
  բ) 0-ից 70 ցածր—70
 3. դ) 0-ից 80 բարձր-+80

5000+0+4000+3000=12000

1000+500=1500

12000-1500=10500

Դրակա՞ն է արդյոք այն ամբողջ թիվը, որը 1-ով մեծ է –1-ից։

Զրոն ոչ դրական է ոչ բացասական

 1. Գտե՛ք ուղղանկյան մակերեսը,
  եթե յուրաքանչյուր շրջանագծի
  շառավիղը 3 սմ է (տե՛ս նկ. 53)։

3×2=6

6×5=30 երկարություն

3×6=18 լայնություն

18×30=540սմ

Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

13 9/14-3 5/7=10 9/14-10/14= 9 23/14-10/14=9 13/14

9 13/14:9/28=139/14×28/9=278/9

11 9/10+6 3/5=17 9/10+6/10=17 15/10=17 3/2

17 3/2×25/37=37/2×25/37=25/2

278/9:25/2=278/9×2/25=556/225=2 106/225

Leave a Reply