Մաթեմատիկա տնային

 • Մաթեմ երկու
 1. Մրցամարտից երեք օր առաջ բռնցքամարտիկը սկսեց խստորեն
  հետևել իր քաշին և այդ պատճառով ամեն օր կշռվում էր: Առաջին
  կշռումը ցույց տվեց, որ նա նիհարել է 400 գ-ով, երկրորդը` որ նրա
  քաշն ավելացել է 300 գ-ով, իսկ երրորդից պարզվեց, որ նրա քաշն
  ավելացել է ևս 200 գ-ով: Այդ երեք օրում բռնցքամարտիկն ավելի
  թեթև՞, թե՞ ավելի ծանր դարձավ և որքանո՞վ:

300+200=500

500-400=100գ

Պատ.՝ծանրացել է 100գ ով

Երկու բանվոր, միասին աշխատելով, կարող են աշխատանքը կատարել 12 օրում։ Քանի՞ օրում նրանցից առաջինը միայնակ կկատարի այդ աշխատանքը, եթե երկրորդն այն կատարում է 18 օրում։

1/12-1/18=3/36-2/36 = 1 /36

1:1/36=36

 1. Մաթեմատիկական օլիմպիադայում մասնակիցներին առաջադրվել
  էր 6 խնդիր։ Յուրաքանչյուր լուծված խնդրի համար մասնակիցը
  ստանում էր 7 միավոր, իսկ յուրաքանչյուր չլուծված խնդրի համար
  նրա վաստակած միավորներից հանվում էր 3 միավոր։ Քանի՞
  խնդիր էր լուծել օլիմպիադայի մասնակիցը, որը հավաքել էր 22
  միավոր

Պատ.՝4 հատ ճիշտ լուծել, 2հատ սխալվել

 1. 2400 մ2
  մակերեսով դաշտը մի կոմբայնը հնձում է 4 ժամում, իսկ
  մյուսը` 3 ժամում: Որքա՞ն է այն դաշտի մակերեսը, որը այդ երկու
  կոմբայնները, միասին աշխատելով, կհնձեն 8 ժամում:

2400:3=800

2400:4=600

800+600=1400

1400×8=11200 մ2

Leave a Reply