Մաթեմատիկա տնային

  • Մաթեմ երկու
  1. Աստղանիշի փոխարեն գրե՛ք այնպիսի ամբողջ թիվ, որի դեպքում
    կստացվի ճիշտ անհավասարություն

բ) –7< * < –3,

-6,-5,-4

դ) –1 < * < 1,

0

զ) –4 > * > –6,

-5

  1. Ամբողջ թվերի շարքում ո՞ր երկու թվերի հարևանությամբ է
    գտնվում տրված թիվը.

ա) 9

10>9>8

գ) 1

2>1>0

ե) –7

-6>-7>-8

Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք փոքր են՝

բ) 0-ից,

-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7

դ) –1-ից,

-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8

զ) –10-ից,

-11,-12,-13,-14,-15,-16,-17

Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք մեծ են՝

բ) –6-ից,

-5,-4,-3,-2,-1,0,1

դ) 0-ից,

1,2,3,4,5,6,7

Հետևյալ անհավասարություններից որո՞նք են ճիշտ.

բ) -6 > -3

սխալ է

դ) -6 > 0,

սխալ է

զ) -6 < -5։

ճիշտ է

427. Ո՞ր թվանշանները կարելի է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) –25 < –2*

*=1,2,3,4,0

գ) –1693* > –16937

*=6,5,4,3,2,1,0

բ) –8*72 < –8672

*=7,8,9

դ) –*86* > –9868

*=1,2,3,4,5,6,7,8,9

*=0,1,2,3,4,5,6,7

Leave a Reply