Մաթեմատիկա տնային

 • Մաթեմ երկու
 1. Կոորդինատային ուղղի վրա A (–6), B (+2), C (–3), D (–4), E (+8),
  F (–2), G (–10) կետերից ո՞րն է գտնվում ամենից ձախ, և ո՞րը՝ ամենից
  աջ։
 2. Ամրենից ձախ գտնվում է -10-ը
 3. Ամենից աջ գտնվում է +8-ը

 1. Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք A (–2) և B (+7) կետերը: Գտե՛ք A և
  B կետերի հեռավորությունը` արտահայտված միավոր հատվածներով:

10

 1. Թիվը փոքրացրել են 20 %-ով։ Քանի՞ տոկոսով պետք է մեծացնել
  ստացված թիվը, որպեսզի նորից ստացվի տրված թիվը։

100-20=80

80 = 4/5

4/5 — 100%

1 — x%

x=1×100:4/5=100/1 x 5/4=125

AD = BC = FE

FE = 5 սմ

 1. 560-ը ներկայացրե՛ք երկու թվերի գումարի տեսքով, որոնց
  հարաբերությունը 3 ։ 4 է։

3+4=7

560×3/7=240

560×4/7=320

Պատ.՝240, 320

Leave a Reply