Մաթեմատիկա տնային

  • Մաթեմ երկու
  1. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու
    դեպքում հավասարությունը ճիշտ կլինի

բ) – * = 81,

*= -81

դ) – * = –125։

*=125

  1. Աճման կարգով գրե՛ք հետևյալ թվերը.
    –2, –10, +1, 0, –6, +32, –9, –27, +14

-27, -10, -9, -6, -2, 0, 1, 14, 32

9 12/25 = 237/25

3 3/20 = 63/20

1 2/5 = 7/5

81/100 : 9/25 = 9/4 x 1/1 = 9/4

237/25 : 4 = 237/25 x 1/4 = 237/100

63/20 : 7/5 = 9/4 : 1/1 = 9/4

81/100 : 9/25 = 3 3/20 : 1 2/5

Leave a Reply