Մաթեմատիկա դասարանական

 • Մաթեմ երկու
 1. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով –8, 0, 69, –21 թվերը` գտե՛ք
  արտահայտության արժեքները.
  ա) – * + 3,

– (-8) + 3, = 11

– 0 + 3 = 3

– 69 + 3 = -66

– (-21) + 3 = 24

A(-7) և H(+7)

B(-5) և F(+5)

C(-2) և E(+2)

 1. Աղաջրում յուրաքանչյուր 50 մաս ջրին ընկնում է 3 մաս աղ։ Քանի՞
  գրամ աղ կա 3710 գ աղաջրում։

50+3=53

53 — 3

3710 — x

x=3710×3/53=210

 1. Ուղղանկյան մակերեսը 2475 սմ2
  է։ Որքա՞ն է այն ուղղանկյան
  մակերեսը, որի երկարությունը՝ 3 անգամ, իսկ լայնությունը 5
  անգամ փոքր է, քան տրվածինը։

3×5=15

2475:15=165(սմ2)

 1. Երկու բրիգադ միաժամանակ սկսեցին փորել 225 մ երկարությամբ
  թունելը՝ շարժվելով իրար ընդառաջ։ Առաջին բրիգադը մեկ օրում
  1/2 մ-ով ավելի էր անցնում, քան մյուսը։ Մեկ օրում քանի՞ մետր էր
  փորում բրիգադներից յուրաքանչյուրը, եթե հայտնի է, որ նրանք
  հանդիպեցին աշխատանքը սկսելուց 50 օր հետո։

50×1/2=25 սմ

225-25=200 մ

200:2=100 մ

100+25=125 մ

125:50=2 1/2 մ

100:50=2 մ

Leave a Reply