Մաթեմատիկա տնային

 • Մաթեմ երկու
 1. Կոորդինատների սկզբից ի՞նչ հեռավորության վրա են գտնվում
  A (+5)-5
 2. B (–9)-9
 3. C (+2)-2
 4. D (–20)-20

Հաշվե՛ք.

բ) |21| – |6|=21-6=15

դ) |– 50| + |– 4|=50+4=54

զ) |15| · |– 12|=15×12=180

ը) |44| : |– 4|=44:4=11

 1. Երկու թվերից ընտրե՛ք այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի
  մեծ է.

բ) – 6 և – 5

6 > 5

դ) 9 և 8,

9 > 8

զ) 17 և 0։

17 > 0

 1. Հաշվե՛ք |*| : 5 + 11 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի
  փոխարեն տեղադրելով հետևյալ թվերը.
  0, – 15, – 45, 10, – 30։

|0|:5 + 11 = 0 :5+11=11

|-15| : 5 + 11 = 15:5+11=14

|-45| : 5 + 11 = 45 : 5 +11 = 20

|10| : 5 + 11 = 10 : 5 + 11 = 13

|-30| : 5 + 11 = 30 : 5 + 11 = 17

 1. Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնք աստղանիշի տեղում
  գրելու դեպքում երկու անհավասարություններն էլ ճիշտ կլինեն.

բ) – 4 < * < 0

*=-3,-2,-1

զ) –1< * < 1

*=0

Leave a Reply