Մաթեմատիկա տնային 27.09.2019

  • Մաթեմ երկու

1.Օգտվելով գումարման զուգորդական օրենքից՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով.

 39 + (13 +87)=139

(1032 + 968 )+ 255=2255

57 + (60 +40)=157

2.Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով.

276 + 9 +24 +91=(91+9)+(276+24)=400

1035 + 49 + 465 + 101=(49+101)+(1035+465)=1650

3.Ինչպե՞ս  կփոխվի  երկու գումարեիների գումարը,եթե նրանցից մեկը մեծացնենք 38-ով, իսկ մյուսը՝ 83 –ով:

38+83=121

Պատ.՝121-ով կմեծանա

4.12 միանման անոթների մեջ տեղավորվում է 36 լ խաղողի հյութ: Դույլի տարողությունը 4 անգամ մեծ է անոթի տարողությունից: Քանի՞ դույլ կպահանջվի 120 լ խաղողի հյութ լցնելու համար:

36։12=3լ

4×3=12լ

120:12=10դույլ              Պատ.՝10դույլ

5.Հողամասում ցանված էր 120 կգ եգիպտացորեն: Կարտոֆիլ ցանել էին եգիպտացորենից 5 անգամ պակաս, իսկ ցորեն՝ 3 անգամ պակաս, քան կարտոֆիլն ու եգիպտացորենը միասին: Ինչքա՞ն ցորեն էր ցանված հողամասում:

120։5=24 կարտոֆիլ

120+24=144կարտոֆիլ և եգիպտացորեն

144:3=48ցորեն           Պատ.՝48ցորեն

Leave a Reply