Մաթեմատիկա տնային

 • Մաթեմ երկու

Կատարե՛ք գումարում.

բ) (–18) + (–3)=-21

դ) (–21) + (–4)=-25

զ) (–29) + (–41)=-70

Գումարե՛ք հետևյալ թվերը

բ) (–1) + (–20) + (–8)=-29

դ) (–6) + (–9) + (–10)=-25

զ) (–4) + (–15) + (–25)=-44

 1. Կրպակատերը շաբաթվա առաջին օրն ունեցավ 1000 դրամի
  կորուստ։ Երկրորդ օրը նրա համար նույնպես անշահավետ եղավ։
  Այդ օրվա կորուստը եղավ 1500 դրամ։ Ընդամենը ինչքա՞ն կորուստ
  ունեցավ կրպակատերն այդ երկու օրում։

1000+1500=2500

Հաշվե՛ք.

բ) |–28| + |–6| – 2=28+6-2=32

դ) 18 · |–8|+ 3 · |+4| – 100=18×8+3×4-100=144+3×4-100=156-100=56

 1. Կազմե՛ք շրջանաձև դիագրամ երկրագնդի ցամաքի համար հետևյալ տվյալներով. մշակվող հողը զբաղեցնում է 15 մլն քառ. կիլոմետր, անտառները 57 մլն քառ. կիլոմետր, տափաստանները 24 մլն քառ. կիլոմետր, տունդրան, անապատներն ու ճահիճները
  54 մլն քառ. կիլոմետր։

Leave a Reply