Մաթեմատիկա տնային

  • Մաթեմ երկու

559. Կատարե՛ք հաշվումները` հանումը փոխարինելով գումարումով.

բ) –11 – 9=-11+(-9)=-20

դ) 8 – 2=8-2=6

զ) –16 – 7=-16+(-7)=-21

ը) 0 –16=0+(-16)=-16

560. Կատարե՛ք հանում.

բ) –48–(–25)=-23

դ) –17 – (–34)=+17

զ) –52 – (–2)=-50

ը) 82 – (–3)=85

562. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի հավասարություն ստացվի.

դ) -28 + 25 = –3

բ) 0 – (-7) = 7

ը) 19 – 11 = 8

զ) –(-10) + 10 = 20

թ) –61 – (-83) = 22

բ) 8 + 14 + (–21) + (–36) + (–1)=22+(-21)+(-36)+(-1)=1+(-36)+(-1)=-35+(-1)=-36

դ) (–33) + 25 + (–40) + (–25) + 80=-58+(-40)+(-25)=-98+(-25)=123

Leave a Reply