Մաթեմատիկա տնային

 • Մաթեմ երկու

81.Գտե՛ք x թիվը, եթե նրա և 8-ի հարաբերությունը նույնն է, ինչ որ`

x : 8 = 6 ։ 2

x=8×6:2

x=24

x : 8 = 3 : 5

x=8×3:5

x=24/5

 1. Ի՞նչ թիվ է անհրաժեշտ գրել տառի փոխարեն, որպեսզի ստացվի
  համեմատություն.

7/x = 9/5

x=7×5:9

x=36/9

25/7 = 15/x

x=7×15:25

x=105/25

 1. Բնակարանի մակերեսը 64 մ2
  է։ Նրա հատակը ներկելու համար
  պահանջվում է 21 կգ ներկ։ Քանի՞ կիլոգրամ ներկ է անհրաժեշտ
  խոհանոցի հատակը ներկելու համար, եթե նրա մակերեսը 16 մ2 է։

64:16=4

21:4=21/4 կգ ներկ

Պատ.՝21/4 կգ ներկ

Leave a Reply