Մաթեմատիկա տնային

  • Մաթեմ երկու

Հաշվե՛ք

բ) (+3) · (+4)=12

դ) (+8) · (+5)=40

զ) (+11) · (+15)=165

Հաշվե՛ք.

բ) (–7) · (+5)=-35

դ) (+21) · (–6)=-126

զ) (–1) · (+7)=-7

ը) (+15) · (–60)=-900

Կատարե՛ք ամբողջ թվերի բազմապատկում.

բ) (–8) · 0=0

դ) 0 · (–1)=0

զ) (+14) · (–25)=-350

ը) (–10) · (+12)=-120

Առանց բազմապատկում կատարելու համեմատե՛ք.

բ) (–8) · (+6) < 0,

դ) (+3) · (+9) > (+8) · (–7)

զ) (+20) · (–1) < (–6) · (–3)։

Ինչպե՞ս կփոխվի երկու ամբողջ թվերի տարբերությունը, եթե՝

բ) նվազելիին գումարենք –7,

Թիվը կփոքրանա 7-ով

դ) հանելիին գումարենք –3։

Թիվը կմեծանա 3-ով

Leave a Reply