Մաթեմատիկա տնային

 • Մաթեմ երկու
 1. Որտե՞ղ են գտնվում հարթության այն կետերը, որոնց օրդինատը
  հավասար է զրոյի:
 2. Աբսիսների առանցքի վրա

 1. Կոորդինատային հարթության վրա տրված են A (–2, 3) և B (0, 1)
  կետերը: Կառուցե՛ք AB հատվածը և գտե՛ք աբսցիսների առանցքի
  հետ նրա հատման կետը

չի հատվում

 1. Որքա՞ն ժամանակում ժամացույցի ժամի սլաքը կպտտվի ուղիղ
  անկյան չափ և որքա՞ն ժամանակում՝ փռված անկյան չափ Իսկ
  րոպեի սլա՞քը։

3ժ ուղիղ անկյան համար և 6ժ փռված անկյան համար

15ր ուղիղ անկյան համար և 30ր փռված անկյան համար

Leave a Reply