Մաթեմատիկա տնային

ա) ժամը 2, 14-ին

բ)ժամը 23-ին և 8-ին

գ)ցածր է 2-ից 14-ը, բարձր է 14-ից 24-ը

դ)3

727. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշաններից որևէ մեկն այնպես, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն.

բ) –4 < 2 · 3,

դ) (–5) · 2 < 0

զ) 5 · 7 < (–4) · (–9)

Կատարե՛ք գործողությունները

բ) ((–3) · (–7) – (–2) · |–4|) · (–6)=-174

դ) (|–9|+|–1|) ։ (18–(–|6|))=10/24=5/12

 1. Ինչքանո՞վ պետք է փոքրացնել կոտորակի համարիչը, որպեսզի
  ստացվի 1/3.
 2. 37/9

1/3=1*3/3*3=3/9

37-3=34

 1. Տրված է երկու կոտորակ։ Առաջին կոտորակի համարիչը 6 անգամ
  մեծ է երկրորդ կոտորակի համարիչից, իսկ հայտարարը 5 անգամ
  փոքր է երկրորդ կոտորակի հայտարարից։ Ինչի՞ է հավասար
  առաջին և երկրորդ կոտորակների հարաբերությունը։

6xA/b:A/5xB=6xA/b x 5xB/A=6/1×5/1=30

5×6

Leave a Reply