Մաթեմատիկա տնային

  • Մաթեմ մեկ

773. Գտե՛ք թվի բացարձակ արժեքը

|-6 27/71|=6 27/71

|0|=0

|-10 87/100|=10 87/100

774. Համեմատե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.

3 4/5>-2 1/6

-9 1/10 < -8 2/3

-3 5/6>-3 3/4

5 77/97, 5 2/3, 1/2, 7/25,-3/8,-1/3,-277/500,

785. Քառակուսու պարագիծը նրա կողմից մեծ է 96 սմ-ով։ Գտե՛ք

քառակուսու մակերեսը։

4-1=3

96:3=32

32*32=1024սմ2

Պատ.՝1024սմ2

789. Համեմատության միջին անդամները 18-ը և 10-ն են։ Որո՞նք կարող

են լինել համեմատության եզրային անդամները։ Բերե՛ք օրինակներ։

30&6,90&2,60&3

Leave a Reply