Մաթեմատիկա տնային

 • Մաթեմ երկու
 1. 160 գ ծովի ջրում պարունակվում է 8 գ աղ։ Քանի՞ գրամ ծովի ջուրն
  է պարունակում 56 գ աղ։

56 : 8 = 7

160×7=1,120

Պատ.՝1120 գ ծովի ջրում, կա 56 գ աղ

 1. Մետաղյա խորանարդը, որի կողի երկարությունը 13 սմ է, ունի 1352 գ
  զանգված։ Որքա՞ն է նույն մետաղից պատրաստված և 2 սմ կողով
  խորանարդի զանգվածը։

13x13x13 : 1352 = 8 : x

x=1352×8:13x13x13

x=4 156/169

 1. Երկու գումարելիներից մեկը 1005 է, իսկ մյուսը՝ նրա 11/3-ը։ Ինչի՞ է
  հավասար գումարը։

1005 : x = 11 : 3

x=1005×11:3

x=3,685

1005 + 3685=4690

 1. 15 սմ կողմով քառակուսի հախճասալիկները փոխարինում են
  նորերով, որոնց կողմի երկարությունը 20 սմ է։ Քանի՞ նոր հախճասալիկ է պետք 80 հների փոխարեն։

15×15=225

20×20=400

400.x=225×80

x=80×225:400=45

Պատ.՝45 սալիկ

 1. Խանութում 5 արկղ նարինջ կար։ Օրվա առաջին կեսին վաճառելու
  համար յուրաքանչյուր արկղից հանեցին 4 կգ նարինջ, օրվա
  երկրորդ կեսին՝ ևս 3 կգ։ Դրանից հետո բոլոր արկղերում մնաց
  այնքան նարինջ, ինչքան հանել էին։ Օրվա սկզբում ընդամենը
  ինչքա՞ն նարինջ կար արկղերում։

3+4=7կգ

7+7=14կգ

5×14=70կգ նարինջ

Leave a Reply