Մաթեմատիկա տնային

  • Մաթեմ երկու

Հաշվե՛ք

4/15 : (-2/25) =-4/15 x 25/2 =-2/3 x 5/1=-10/3=-3 1/3

-81/7 : 336/14=-81/7 x 14/336 =-81/1 x 2/336 =-162/336=-81/168=-27/56

113 2/5 : (-63/100)=-567/5 x 100/63= -567/1×20/63 =-11340/63=-180

Կատարե՛ք գործողությունները.

-7/9 + 4/5=-35/45 + 36/45 =-1/45

-1/45:(-7/10)=1/45 x 10/7=1/9 x 2/7=2/63

Տառի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն.

b)-a=(-8)x4/25=-32/25

a=32/25

d)-a=1×9/10=9/10

a=9/10

Տառի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն.

a=-28 1/2 : (-3/20) = 57/1 x 10/3 =570/3=190

Leave a Reply