Մաթեմատիկա տնային

840. Երեք օրում խանութում վաճառվել է թենիսի 45 գնդակ։ Առանձին

օրերին վաճառված գնդակների քանակները հարաբերում են

իրար այնպես, ինչպես 3 ։ 2 ։ 4, այսինքն՝ առաջին օրը վաճառել են

բոլոր գնդակների երեք մասը, երկրորդ օրը՝ երկու մասը, իսկ

երրորդ օրը՝ չորս մասը։ Քանի՞ գնդակ է վաճառվել խանութում

ամեն մի օրը։

3+2+4=9

45:9=5

5×3=15(1)

5×2=10(2)

5×4=20(3)

Պատ.՝15,10,20

Leave a Reply