Մաթեմատիկա տնային

 1. AB հատվածը C կետով բաժանված է երկու մասի, որոնց
  միջնակետերի հեռավորությունը 8 1/2 սմ է։ Ինչքա՞ն է AB հատվածի
  երկարությունը։

8 1/2 x 2 = 17

Աշակերտը կարդաց 90 էջ, որ գրքի 2/5 մասն է։ Քանի՞ էջ կա գրքում։

90:2=45

45×5=225

 1. Նախատեսված է, որ գործարանը 1 ամսում պիտի թողարկի 1000
  լվացքի մեքենա։ Սակայն գործարանը պլանը կատարել է 115 %–ով։
  Քանի՞ լվացքի մեքենա է թողարկել գործարանը։

100 — 1000

115 — x

x = 115×1000/100=115000:100=1150

 1. Նավակը գետի հոսանքի ուղղությամբ լողաց 3 ժամ, իսկ վերադարձավ 4 ժամում։ Նավակի սեփական արագությունը 14 կմ/ժ է։
  Գտե՛ք գետի հոսանքի արագությունը։

3+4=7

14:7=2

Leave a Reply