Մաթեմատիկա տնային

  • Մաթեմ մեկ

Հետևյալ խնդիրները լուծե՛ք հավասարումներ կազմելու միջոցով

բ) Ջահի լամպերից 27-ն այրվել էին, և դահլիճը լուսավորվում
էր 323 լամպով։ Ընդամենը քանի՞ լամպ կար ջահի վրա։

x-27=323

x=323+27

x=350

ա) ABC եռանկյան պարագիծը 57 սմ է, AB կողմի երկարությունը՝
26 սմ, AC-ինը՝ 10 սմ։ Որքա՞ն է BC կողմի երկարությունը։

x+26+10=57

x=57-26-10

x=21

Leave a Reply