Մաթեմատիկա տնային

  • Մաթեմ երկու
  1. Կոտորակի համարիչը գրի առնելով որպես կարգային գումարելիների գումար՝ կոտորակը ներկայացրե՛ք բնական թվով բազմապատկված համակարգային տասնորդական կոտորակների
    գումարի տեսքով.

18/1000=18×1/1000

100/1000=100×1/1000

839/1000=839×1/1000

  1. Կոտորակը ներկայացրե՛ք բնական թվերով բազմապատկված
    կարգային միավորների և համակարգային տասնորդական
    կոտորակների գումարի տեսքով.

46723/10000=40000+6000+700+20+3/10000=40000/10000+6000/10000+700/10000+20/10000+3/10000

1074003/100000=1000000+70000+4000+3/100000=1000000/100000+70000/100000+4000/100000+3/100000

307/10=300+7/10=300/10+7/10

3245/100=3000+200+40+5/100=3000/100+200/100+40/100+5/100

56251/1000=50000+6000+200+50+1/1000=50000/1000+6000/1000+200/1000+50/1000+1/1000

Leave a Reply