Մաթեմատիկա Տնային

 • Մաթեմ մեկ

8/10+7/100=80/100+7/100=87/100

500+40+2/10=540 2/10

6/10+9/100+7/1000=600/1000+90/1000+7/1000=697/1000

27/10=2 7/10

639/10=63 9/10

17384/100=173 84/100

53/10=5 3/10

121/10=12 1/10

6557/100=65 57/100

Արտահայտե՛ք մետրերով և գրի՛ առեք տասնորդական կոտորակի
տեսքով.

բ) 1 մ 5 դմ=1 5/10

դ) 18 մ 1 դմ 6 սմ 2 մմ=18 162/1000

Գտե՛ք քանորդը.

-4 7/9 : (-3 5/6)=43/9 x 6/23=43/3 x 2/23 = 86/69

-5 6/7 : 2 3/4 = -41/7 x 4/11 = -164/77

 1. Գիտնականները տեղանքի բարձրության չափումներն սկսեցին
  ծովի մակերևույթից +200 մ նշագծից։ Աշխատանքի ընթացքում
  նրանք սարքերը տեղադրում էին տարբեր տեղերում։ Ընդ որում
  բարձրության փոփոխություններն էին՝ +5 մ, –3 մ, +20 մ, +50 մ,
  –6 մ, –10 մ։ Ծովի մակերևույթից ի՞նչ բարձրության վրա էին
  գտնվում գիտնականներն աշխատանքի վերջում։

200+5+20+50=275-3-6-10=256մ

Leave a Reply