Մաթեմատիկա տնային

Կատարե՛ք գումարում.

բ) 0,921 + 4,8=5,721
դ) 0,0032 + 1119,69=1119,6932

զ) 0,002 + 0,00017=0,00217

 1. Կատարե՛ք գումարում.
  բ) (–8,75) + (–1,25)=-10
 2. դ) (–4,38) + (–2,04)=-6,42
  զ) (–18,203) + (–0,411)=-18,614

 1. Կատարե՛ք գործողությունները.
  բ) 1 + 15,07=16,07
  դ) 20 + 4,097=24,097
  զ) 5,0001 + 18=23,0001

 1. Լուծե՛ք հավասարումը.
  բ) z – 18,2 = 124,01
  z=124,01+18,2
  z=142,21

  դ) 654,1 = z – 5037,203
  -z=-5037,203-654,1
 2. -z=-5691,303
 3. z=5691,303


 1. Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը մեծացրե՛ք 10 անգամ.
  բ) 83,204×10=832,04
  դ) 0,008×10=0,08

  Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը փոքրացրե՛ք 100 անգամ.
 2. բ) 0,005:100=0,00005
  դ) 1534,1:100=15,341

Leave a Reply