Մաթեմատիկա տնային

  • Մաթեմ երկու
  1. Երկու գումարելիներից մեկը 2004 է և գումարի 3/7-ն է։ Գտե՛ք
    երկրորդ գումարելին։

2004:3=668

7/7-3/7=4

668×4=2672

Պատ.՝2672

128.Երկու գումարելիներից մեկը 644 է և գումարի 4/5-ն է։ Որքանո՞վ է
այդ գումարելին մեծ մյուսից։

5/5-4/5=1

644:4=161

644-161=483

Պատ.՝

Leave a Reply