Մաթեմատիկա տնային

  • Մաթեմ երկու

Երկու մրջյունների հեռավորությունը 33 սմ է։ Մեծ մրջյունը վազում է 4 սմ/վ արագությամբ, փոքրը՝ 2 սմ/վ։ Որքա՞ն կլինի
մրջյունների հեռավորությունը 4 վ հետո, եթե նրանք վազում են՝

  1. հակադիր ուղղություններով՝ ա) իրար մոտենալով, բ) իրարից
    հեռանալով,

Իրար մոտենալով

4×4=16

2×4=8

16+8=24

33-24=9 սմ

Պատ.՝9 սմ

Իրարից հեռանալով

24+33=57 սմ

Պատ.՝57 սմ

  1. միևնույն ուղղությամբ՝ ա) իրար մոտենալով, բ) իրարից հեռանալով։

1.16-8=8

33-8=25 սմ

Պատ.՝25 սմ

2.16-8=8

33+8=41 սմ

Պատ.՝41 սմ

Leave a Reply