Մաթեմատիկա տնային

  • Մաթեմ երկու
  1. Ուղղանկյան մակերեսը 900 սմ2 է։ Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր
    է նրա մակերեսի 1 %-ը: Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր է նրա մակերեսի 16 %-ը։

900×1/100=9

16×9=144

138.Զամբյուղում կա 300 խնձոր։ Գտե՛ք խնձորների քանակի 20 %-ը։

20%=20/100

300×20/100=300/1×20/100=60

300-ի 20%-ը=60

Պատ.՝60

  1. Մի տակառում կա 500 լ խաղողի հյութ, իսկ մյուսում՝ 10 %-ով
    ավելի։ Քանի՞ լիտր խաղողի հյութ կա երկրորդ տակառում։

500×10/100=5/1×10/1=50

500+50=550լ

Պատ.՝550լ

142.Զբոսաշրջիկն անցել է ճանապարհի 1/4-ը։ Ճանապարհի քանի՞ տոկոսն է նա անցել։

100×1/4=25

Պատ.՝25%

150.Կատարե՛ք բաժանում

23 1/5 : 11 1/5 = 116/5 : 56/5 = 116/5 x 5/56 = 29/1 x 1/14 = 29/14 = 2 1/14

Leave a Reply