Մաթեմատիկա տնային

 • Մաթեմ երկու
 1. Բեռնատար մեքենան մեկ ուղերթով կարող է տեղափոխել պահեստում եղած ալյուրի 2 %-ը։ Քանի՞ ուղերթ պիտի կատարի այդ
  մեքենան՝ ամբողջ ալյուրը տեղափոխելու համար։

100:2=50

Պատ.՝50 անգամ

 1. Գրքում կա 400 էջ։ Նրա էջերի 54 %-ը քանի՞ անգամ է շատ նրա էջերի
  18 %-ից։ Կփոխվի՞ արդյոք պատասխանը, եթե գրքում լինի 300 էջ։

400×54/100=216

400×18/100=72

216-72=144

300×54/100=162

300×18/100=54

162-54=108

Պատ.՝144-ով շատ է

152.Գտե՛ք 60 թվի բոլոր բաժանարարները։

1,2,3,4,5,6,60,30,20,15,12,10

 1. Ուղղանկյան լայնությունը 20 սմ է, որը նրա երկարության 1/3-ն է։
  Գտե՛ք ուղղանկյան մակերեսը։

20×3=60

60×20=1200սմ

Պատ.՝1200սմ2

 1. Գրե՛ք n-ի այն արժեքները, որոնց դեպքում 9/n կոտորակն անկանոն
  է, և այն արժեքները, որոնք դեպքում 6-n/4 կոտորակը կանոնավոր է:

9/n=9/4

n=1,2,3,4,5,6,7,8,9

6-n/4=6-3/4=3/4

n=4,5,6,7,8,….

Leave a Reply