Մաթեմատիկա տնային

  • Մաթեմ երկու

1.Կոտորակները բերեք ընդհանուր հայտարարի.

4/15 և 9/60

[15,60]=60

4/15=4×4/15×4=16/60

9/60=9×1/60×1=9/60

17/32 և 8/56

[32,56]=224

17/32=17×7/32×7=119/224

8/56=8×4/56×4=32/224

21/92 և 31/76

[92,76]=1748

21/92=21×19/92×19=399/1748

31/76=31×23/76×23=713/1748

2.Կոտորակները բերեք ամենափոքր ընդհանուր հայտարարին.

1/3 և 1/6

[3,6]=6

1/3=1×2/3×2=2/6

1/6=1×1/6×1=1/6

 

4/9 և 7/24

[9,24]=72

4/9=4×8/9×8=32/72

7/24=7×3/24×3=21/72

 

37/25 և 41/15

[25,15]=75

37/25=37×3/25×3=111/75

41/15=41×5/15×5=205/75

3.Կոտորակները բերեք ընդհանուր հայտարարի.

1/3, 2/9 և 1/6

[3,9,6]=18

1/3=1×6/3×6=6/18

2/9=2×2/9×2=4/18

1/6=1×3/6×3=3/18

 

4/3, 5/12 և 13/36

[3,12,36]=36

4/3=4×12/3×12=48/36

5/12=5×3/12×3=15/36

13/36=13×1/36×1=13/36

 

15/27, 19/15 և 29/45

[27,15,45]=135

15/27=15×5/27×5=75/135

19/15=19×9/15×9=171/135

29/45=29×3/45×3=87/135

  1. Հեծանվորդի արագությունը մեքենայի արագության 1/3-ն է: Որքա՞ն է մեքենայի արագությունը, եթե հեծանվորդը 50 կմ ճանապարհն անցնում է 2 ժամում:

50_2=25կմ/ժ

25×3=75կմ/ժ

Պատ.՝75 կմ/ժ

5.Դաշտի 390 հա ցանել են հաճար, իսկ մնացած 650 հա՝ ցորեն: Հաճարի արտը ցորենի արտի ո՞ր մասն է: Դաշտի ո՞ր մասն է հաճարի արտը:

390/650=390:130/650:130=3/5

390+650=1040

390/1040=390:130/1040:130=3/8

Leave a Reply