Մաթեմատիկա 11.12.20

 • Մաթեմ երկու

Համեմատե՛ք թվերը

բ) (7 · 0) · (–9) > –2

դ) 8 < 37 · (0 · 20)

 1. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի
  հավասարություն.

բ) -10 ։ (–5) = 2

դ) (–45) ։ 15 = –3

 1. Կատարե՛ք գործողությունները.

 բ) (–13) · (–6) – (+4) · (+18) – (–5) · (+20)=106

 դ) (+2) · (–5) + (–3) · (–7) – (+16) · (–7)=123

 1. Խանութ բերեցին երկու արկղ սառեցրած ձուկ, ընդ որում առաջին
  արկղում 15 կգ-ով ավելի ձուկ կար, քան երկրորդում: Առաջին
  արկղն արժեր 90000 դրամ, երկրորդը` 60000 դրամ: Քանի՞
  կիլոգրամ ձուկ կար յուրաքանչյուր արկղում:

90000-60000=30000

30000 դր-15կգ

60000։30000=2

2×15=30կգ

90000։30000=3

3×15=45կգ

Պատ.՝1-45կգ, 2-30կգ

Leave a Reply