Մաթեմատիկա 12.03.2020

  • Մաթեմ երկու

1.Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրա բոլոր բաժանարարները.

Ա.36|2

18|2

9|3

3|3

1

36=2x2x3x3

 

Բ.45|3

15|3

5|5

1

45=3x3x5

 

Գ.18|2

9|3

3|3

1

18=2x3x3

 

Դ.105|3

35|5

7|7

1

105=3x5x7

2.Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը.

Ա.14 և 49

14|2         49|7

7|7           7|7

1               1

(14,49)=7×7

Բ.68 և 12

68|2                12|2

34|2                6|2

17|17              3|3

1                     1

(68,12)=2×2

Գ.16 և 36

16|2             36|2

8|2               18|2

4|2               9|3

2|2               3|3

1                  1

(16, 36)=2x2x2x2

Դ.125 և 35

125|5         35|5

25|5           7|7

5|5             1

1

(125,35)=5×5

3.Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը.

Ա.8 և 14

8|2       14|2

4|2       7|7

2|2       1

1

[8,14]=2x2x2x7

Բ.11 և 12

11|11   12|2

1          6|2

3|3

1

[11,12]=0

Գ.16 և 24

16|2      24|2

8|2       12|2

4|2        6|2

2|2        3|3

1           1

[16,24]=2x2x2x2x3

Դ.36 և 45

36|2      45|3

18|2       15|3

9|3          5|5

3|3          1

1

[36,45]=2x2x3x3x5

4.Հոր քայլի երկարությունը 75 սմ է, իսկ որդունը՝ 50 սմ:Առնվազն ի՞նչ հեռավորություն անցնելու դեպքում նրանք երկուսն էլ ամբողջ թվով քայլեր կանեն:

[50,75]=150

Պատ.՝150սմ

Leave a Reply