Մաթեմատիկա

  • Մաթեմ երկու

Մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության խմբում կա 14 աշակերտ։ Նրանցից երեքը պետք է մասնակցի մրցույթի: Քանի՞ եղանակով կարելի է ընտրել մրցույթին մասնակցող աշակերտների եռյակը:

2×11=22

2×10=20

2×9=18

2×8=16

2×7=14

2×6=12

2×5=10

2×4=8

2×3=6

2×2=4

22+20+18+16+14+12+10+8+6+4+1=131

  1. Կարենը և Տիգրանը միասին կշռում են 119կգ, Կարենը և Նարեկը՝ 122կգ, Տիգրանը և Նարեկը՝ 127կգ։ Կարենը, Տիգրանը և Նարեկը միասին որքա՞ն են կշռում։

122+119+127=368

368_2=184

184-119=65

122-65=57

125-65=60

Քանի՞ հատ յոթանիշ թիվ կա, որի գրության մեջ ամեն հաջորդ թվանշան մեծ է նախորդից:

3

Գրատախտակին մի թիվ էր գրված: Գոհարը այդ թվին գումարեց 1, իսկ Աննան՝ 13: Պարզվեց, որ Աննայի ստացած թիվը 4 անգամ մեծ է Գոհարի ստացած թվից: Ի՞նչ թիվ էր գրված գրատախտակին:

3

Leave a Reply