Մաթեմատիկա

 • Մաթեմ երկու

Հաշվել 144 − 108 ∶ (17 − 11) ∙ 3 արտահայտության արժեք:

144 − 108 ∶ (17 − 11) ∙ 3=18

Հետևյալ թվերից ո՞րի վրա չի բաժանվում 728-ը։
1) 7    2) 28    3)8       4) 72

Մարիան պահարանում ունի 3 զույգ կոշիկ։ Առանց նայելու առնվազն քանի՞ հատ
կոշիկ պետք է հանի նա, որպեսզի վստահ լինի, որ գոնե մեկ զույգ կոշիկ հանել է։

4հատ

 1. Գտնել օրինաչափությունը և լրացնել բաց թողնված թիվը. 45, 30, 18, 9, 6 , 0:
 2. Ծառատունկի ժամանակ 5-րդ դասարանցիները ուղիղ ճանապարհի երկայնքով
  տնկեցին որոշակի քանակությամբ ծառեր՝ միմյանցից 10մ հեռավորության վրա։ Քանի՞
  ծառ տնկեցին աշակերտները, եթե հայտնի է, որ առաջին և վերջին ծառերի միջև
  հեռավորությունը 250մ է։

26ծառ

 1. Արմենի սլաքավոր ժամացույցը ցույց է տալիս և՛ օրը, և՛ ժամը։ Փետրվարի 1-ին
  ժամը առավոտյան 9։00-ին Արմենը ժամացույցի րոպեի սլաքը պտտում է ժամսլաքի
  հակառակ ուղղությամբ ճիշտ 30 պտույտ։ Ի՞նչ ամսաթիվ և ժամ ցույց կտա ժամացույցը։
  1) Հունվարի 30, առավոտյան 4։00 2) Հունվարի 30, առավոտյան 3։00
  3) Հունվարի 31, առավոտյան 3։00 4) Հունվարի 31, երեկոյան 4։00
 2. Հայրն իր ունեցած տետրերը բաժանեց երկու որդիների միջև հետևյալ կերպ։ Ավագ
  որդին ստացավ բոլոր տետրերի կեսը և էլի 1 տետր, իսկ կրտսերը՝ մնացածի կեսը և
  վերջին 2 տետրը։ Քանի՞ հատ տետր ստացավ ավագ որդին։

2+2=4տետր

4+1=5 տետր

 1. Քանի՞ հնգանիշ բնական թիվ կա, որոնց թվանշանների գումարը հավասար է 2-ի:

5

11000, 10100, 10010, 10001, 20000

 1. Երիտասարդ մասնագետը 1 տարվա աշխատանքի դիմաց պետք է վարձատրվեր
  2600 դոլար և մեկ մեքենա։ Սակայն նա դուրս եկավ աշխատանքից 8 ամիս անց և
  ստացավ մեքենան և 1000 դոլար։ Որքա՞ն արժեր մեքենան։
  2600-1000=1600

1600:(12-8)=400

400×12=4800

4800-2600=2200

10.Պույ-Պույ մկնիկը պետք է տեղափոխեր 15 գրամ բեռ A կետից B կետ, որոնց միջև
հեռավորությունը 20մ է։ Մկնիկը կարող է միանգամից բարձրացնել 3 գրամ բեռ և
շարժվում է 5մ/ր արագությամբ։ Նրա արագությունը չի փոխվում բեռով կամ առանց բեռի
շարժվելիս։ Քանի՞ րոպեում Պույ-Պույն ամբողջ բեռը կտեղափոխի A կետից B:

15_3=5 անգամ

9 անգամ կանցնի այդ 20մետրը

9×20=180մ

180_5=36ր

 

Leave a Reply