Մաթեմատիկա 17.12.20

696. Ինչի՞ է հավասար աբսցիսների առանցքի վրա գտնվող կետի օրդինատը

0

Բ)(1,3)

(-2,3)

(1,3)

(-1,2)

(2,2)

(3,1)

(3,-2)

(-2,-2)

708. Գրե՛ք երեք հաջորդական ամբողջ թվեր, որոնց գումարը հավասար է 0-ի։

-1,0,1

709. Գրե՛ք երեք հաջորդական ամբողջ թվեր, որոնցից ամենափոքրը հավասար է 4, –3, 0 թվերից ամենափոքրին։

4,5,6

-3,-2,-1

0, 1, 2

Leave a Reply