Մաթեմատիկա

1.Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրա բոլոր բաժանարարները.

Ա.134|2

67|67

1

134-2,67,1,134

Բ.205|5

41|41

1

205-5,41,1,205

Գ.303|3

101|101

1

303-1,3,101,303

Դ.69|3

23|23

1

69-3,1,23,69

2.Գտեք թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը.

Ա.38 և 46

(38,46)=2

 

Բ.70 և 105

(70,105)=7

70=2x5x7

105=3x5x7

 

Գ. 76 և 132

(76,132)=2

 

Դ.156 և 204

(156,204)=3

3.Գտեք թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը.

Ա.72 և 96

 

Բ.44 և 106

Գ. 112 և 122

Դ.55 և 65

  1. Մարզադպրոցի համար գնել են222կարճ թևերով և 185 երկար թևերով մարզաշապիկներ: Մարզաշապիկները բաժանել են կոմպլեկտների, այնպես որ յուրաքանչյուրում լինեն միևնույն թվով մարզաշապիկներ երկու տեսակներից և օգտագործվեն բոլոր մարզաշապիկները:

 

  1. 1. Ամենաշատը քանի՞մարզիկ կստանաիր կոմպլեկտը:

 

 

  1. Քանի՞ մարզաշապիկ կա յուրաքանչյուր կոմպլեկտում:

 

Պատասխան՝

 

մարզիկների ամենամեծ թիվը՝ 37 հոգի,

 

յուրաքանչյուր կոմպլեկտի մարզաշապիկների թիվը՝28  հատ:

 

  1. 1.Արտահայտիր խորանարդ սանտիմետրերով՝

 

90 մ³ =90x10x10x10=900000սմ^3

 

 

  1. Արտահայտիր խորանարդ մետրերով՝

 

100000 դմ³ =100000:10:10:10=100  մ³

 

Leave a Reply