Մաթեմատիկա 2/15/2019

  • mathematics
  1. Արմենը դրոշմանիշներ էր հավաքում:

Նրա մի հավաքածուի մեջ կար 22+36=58 դրոշմանիշ, իսկ մյուսում՝ 22+41=63

 

Նրան նվիրեցին ևս 8 դրոշմանիշ: Ընդամենը քանի՞ դրոշմանիշ ունեցավ Արմենը:

63+58+8=63+66=129

 

Պատասխան՝ 129 դրոշմանիշ:

 

Առաջին հավաքածուի մեջ կար  զույգ թվով դրոշմանիշ:

 

Երկրորդ հավաքածուի մեջ կար կենտ  թվով դրոշմանիշ:

 

Ընդամենը դարձավ  կենտ թվով դրոշմանիշ:

 

 

  1. Պատուհաններում տեղադրիր բազմապատկման «∗» կամ բաժանման «:» նշանները և պարզիր, թե ի՞նչ թիվ է ստացվում յուրաքանչյուր գործողության արդյունքում:

 

16 ։ 2=8, սա զույգ  թիվ է:

 

57 x 2=114, սա զույգ  թիվ է:

 

59 x 5=295, սա  կենտ թիվ է:

 

88 : 8=11, սա կենտ թիվ է:

 

3.Երկու թվերի գումարը 480 է: Այդ թվերից մեկը մյուսից մեծ է 5 անգամ: Որո՞նք են այդ թվերը:

5+1=6

480_6=80

80×5=400

480-400=80

Պատ.՝80, 400

4.Գրված թվերից ասա այն թվերը, որոնք տեղադրելով a-ի փոխարեն՝ երկու անհավասարություններն էլ միաժամանակ տեղի կունենան:

4593,1240,6000,1184,321,418,1,1150,1200,324

ա) 1150<1200  և      1150>1125

բ) 4593>4587   և     4593<4595

5.Հետևյալ թվերը կլորացնել մինչև տասնյակները.

1458,2146,321,55

1460, 2150, 320, 50

6.6 մեծ և 4 փոքր պարկերում կա 38 կգ ալյուր: 4 մեծ և 4 փոքր պարկերում՝ 28 կգ: Որքա՞ն ալյուր կա մեծ և փոքր պարկերից յուրաքանչյուրում:

38-28=10

6մեծ 4փոքր-4մեծ 4փոքր=2մեծ

10_2=5

6×5=30

38-30=8

8_4=2

Պատ.՝2կգ փոքր, 5 կգ մեծ

Leave a Reply