Մաթեմատիկա

  • Մաթեմ մեկ

1.Գտեք կոտորակների լրացուցիչ արտադրիչները.

7/8 և 13/10

7/8=7×5/8×5=35/40

13/10=13×4/10×4=52/40

12/20 և 14/24

12/20=12×6/20×6=72/120

14/24=14×5/24×5=70/120

13/12 և 8/6

13/12=13×1/12×1=13/12

8/6=8×2/6×2=16/12

  1. Կոտորակները բերեք 18-ին հավասար ընդհանուր հայտարարի.

7/3 և 5/6

7/3=7×6/3×6=42/18

5/6=5×3/6×3=15/18

2/9 և 8/18

2/9=2×2/9×2=4/18

8/18=8×1/18×1=8/18

3.Կոտորակները բերեք ընդհանուր հայտարարի.

4/10 և 8/40

4/10=4×4/10×4=16/40

8/40=8×1/40×1=8/40

15/12 և 13/32

15/12=15×8/12×8=120/96

13/32=13×3/32×3=39/96

4.Քանի՞ րոպե է 1/5 ժամը, 1/8 օրը:

60_5=12 րոպե

Պատասխան.՝1/5 ժամը=12 րոպե

24_8=3 ժամ

Պատասխան.՝ 1/8 օրը=180 րոպե

3 ժամ=180րոպե

 

 

5.Հեծանվորդն առաջին ժամում անցավ 75 կմ ճանապարհի 1/5 մասը, իսկ երկրորդ ժամում՝ մնացածի 1/4 մասը: Որքա՞ն ճանապարհ անցավ երկրորդ ժամում:

75_5x1=15կմ

75-15=60կմ

60_4=15կմ

Պատ.՝15 կմ

Leave a Reply