Մաթեմատիկա

 • Մաթեմ մեկ

բ) Ինչի՞ է հավասար մեքենայի անցած ճանապարհի երկարությունը։

210


գ) Քաղաքից ի՞նչ հեռավորության վրա էր մեքենան մեկնումից 2,
3, 6 ժամ անց։
0, 0,210

դ) Ժամը քանիսի՞ն էր ավտոմեքենան գտնվում քաղաքից 210 կմ

հեռավորության վրա։
ե) Ինչի՞ է հավասար ավտոմեքենայի արագությունը

40 կմ ժամ
զ) Ինչքա՞ն ճանապարհ է անցել ավտոմեքենան ընթացքի
երրորդ ժամից սկսած մինչև ընթացքի ավարտը։

160 կմ

 1. Թվի կեսի կեսը հավասար է 1/2-ի։
  Գտե՛ք այդ թիվը։

1/2 x 4 = 4/2 = 2/1

 1. Առաջին փականագործին 120
  մանրակ պատրաստելու համար
  պետք է 3 ժամ, իսկ երկրորդին՝ երկու անգամ ավելի։ Ինչքա՞ն
  ժամանակում փականագործները, աշխատելով միասին,
  կպատրաստեն 600 մանրակ։

120:3=40

3*2=6

120:6=20

40+20=60

600:60=10 ժամ

Leave a Reply