Մաթեմատիկա

  • Մաթեմ երկու

Համոզվե՛ք, որ ռացիոնալ թվերի տրված զույգի համար գումարման տեղափոխական օրենքը ճիշտ է.

8×2/9×2 + (-5×3/6×3)=-16/18 + (15/18)=-1/18

(-5×3/6×3) + 8×2/9×2=-(15/18) + (16/18)=-1/18

-3 2/3 + 4 7/19 =-7 38/57 + 21/57=-7 59/57

4 7/19+(-3 2/3)=-7 21/57 + 38/57=-7 59/57

-9 3/4 + (-5 7/16) =-14 12/16 + 7/16 =-14 19/16

(-5 7/16)+(-9 3/4)=-14 7/16+12/16 =-14 19/16

  1. Համոզվե՛ք, որ ռացիոնալ թվերի տրված զույգի համար
    բազմապատկման տեղափոխական օրենքը ճիշտ է.

-3/4 x (-2/5) = 6/20=3/10

-2/5x(-3/4)=6/20=3/10

5/6 x (-7/6) =-35/36

(-7/6) x 5/6=-35/36

13/7 x 34/7= 442/49

34/7 x 13/7= 442/49

  1. Օգտվելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական
    օրենքներից՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.

(-2/5+2/5)+(7/4 + 17/4) + (-1/2)=24/4 + (-2/4) =-22/4 = -11/2 = -5 1/2

Leave a Reply