Մաթեմատիկա

S = 3 3/7 x 4 2/3 = 24/7 x 14/3 = 8/1 x 2/1 = 16

S = 4 4/5 x 5 5/6 = 24/5 x 35/6 = 4/1 x 7/1 = 28

S = 1 7/9 x 2 3/16 = 16/9 x 35/16 = 1/9 x 35/1 = 35/9=

S = 2 3/4 x 6 1/2 = 11/4 x 13/2 = 143/8=

3 3/4 — 2 1/2 = 1 1/4

6 : 1 1/4 = 6 x 5/4 = 24/5 = 4 4/5

  1. Քառակուսին, որի մակերեսը 1 մ2
    է, տրոհված է 36 հավասար քառակուսիների։ Ինչքա՞ն է այդպիսի քառակուսու կողմի երկարությունը։

10000/36 = 100/6 = 50/3 = 16 2/3

  1. Ուղղանկյունը, որի մակերեսը 1 մ2
    է, տրոհված է 30 հավասար
    ուղղանկյունների, որոնց լայնությունը 2 սմ է։ Ինչքա՞ն է այդպիսի
    ուղղանկյան երկարությունը։

10000/30 = 1000/3

1000/3:2=1000/6 = 500/3 = 166

10/3 x 17/4 = 5/3 x 17/2 =85/6=14 1/6

17/4 x 26/5 = 17/2 x 13/5 =221/10=22 1/10

10/3 x 26/5 = 2/3 x 26/1 = 52/3=17 1/3

85/6 x 221/10 = 17/6 x 221/2 = 3757/12

3757/12 x 52/3 = 3757/3 x 13/3 = 48841/9

Leave a Reply