Մաթեմատիկա

  • Մաթեմ երկու

-45/36, -33/36, -21/36, -12/36, 8/20, 5/20

-7/12, -1/3, -5/4

-7/12, -4/12, -15/12, -11/18

-21/36, -12/36, -45/36, -33/36

-45/36, -33/36, -21/36, -12/36

1/4,2/5

5/20, 8/20

Գտնվո՞ւմ են արդյոք հետևյալ կետերը միևնույն ուղղի վրա.
ա) A (0, 1), B (–1, 1), C (4, 9), D (–2,–3),

ոչ
բ) A (1, 0), B (2, 1), C (–1,–2), D (3, 4)։

ոչ

  1. Երկու մեծ և երեք փոքր կայանատեղերում տեղավորվում է
    ընդամենը 33 մեքենա, իսկ հինգ փոքր և երկու մեծ
    կայանատեղերում տեղավորվում է ընդամենը 43 մեքենա։ Քանի՞
    մեքենա է տեղավորվում յուրաքանչյուր կայանատեղում։

43-33=10

10:2=5(Փոքրում)

5*5=25

43-25=18

18:2=9(մեծում)

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

3x+1=x-7

3x-x=7-1

2x=6

x=3

2+x=4/5+2x

x-2x=4/5-2

-x=-1 1/5

x=1 1/5

2x+3/5=-3x+2

2x+3x=2-3/5

5x = 1 2/5

5x=7/5

x=7/5 : 5/1

X=7/5 x 1/5=7/25

x=7/25

Leave a Reply