Մաթեմատիկա

 • Մաթեմ մեկ
 1. Ի՞նչ հայտարար ունի այն տասնորդական կոտորակը, որը կարդացվում է հետևյալ կերպ՝
  ա) քսանհինգ ամբողջ քսանհինգ հարյուրերորդական,
 2. 2525/100
  բ) զրո ամբողջ երեք հարյուր ութսունչորս հազարերորդական,
 3. 384/1000
  գ) յոթ ամբողջ մեկ տասհազարերորդական։
 4. 71/10000
 1. Ուղղանկյունանիստի կողերի երկարություններն են՝ 2 սմ, 1/3 սմ և
  6 սմ։ Գտե՛ք նրա ծավալը։
 2. 2x6x1/3=12/1×1/3=4/1×1/1=4 սմ3

Լուծե՛ք հավասարումը

2x-5/6=-1 1/3x+1

2x+1 1/3x=1+5/6

3 1/3x=1 5/6

x=1 5/6:3 1/3 = 11/6 x 3/10=11/2 x 1/10=11/20

x=11/20

-10 2/7×14-x/7×14=x/2×14-3 3/14×14

-72/7×14-x/7×14=x/2×14-45/14×14

-72×2-2x=7x-45

-144-2x=7x-45

-2x-7x=-45+144

-9x=99

-x=11

x=-11

 • Գծագրում, որի մասշտաբը 3 ։ 5 է, հատվածի երկարությունը 6 սմ
  է։ Ի՞նչ երկարություն կունենա այդ հատվածը այն գծագրում, որի
  մասշտաբը 7 ։ 2 է։

6:3/5×7/2=10/1×7/2=5×7=35

Պատ.՝35 սմ

Leave a Reply