Մաթեմատիկա

 • Մաթեմ երկու
 1. Կատարե՛ք գումարում.
  ա) 3,82 + 41,705=45,525
  գ) 8,903 + 152,9=161,803
 2. ե) 5,51 + 6,36=11,87

 1. Կատարե՛ք գումարում.
  ա)(–1,2) + (–3,4)=-4,6
 2. գ) (–0,37) + (–6,23)=-6,6
 3. ե) (–1,001) + (–2,456)=-3,457
 1. Կատարե՛ք գործողությունները.
  ա) 2 + 0,38=2,38
 2. գ) 100 + 0,096=100,096
 3. ե) 0,836 + 10=10,836

 1. Լուծե՛ք հավասարումը.
  ա) z – 0,615 = 0,02
  z=0,02+0,615
 2. z=0,635
 3. գ) 27 = z – 10,0001,
 4. -z=-10,0001-27
 5. -z=-37,0001
 6. z=37,0001
 1. Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը մեծացրե՛ք 10 անգամ.
  ա) 7,02×10=70,2
 2. բ) 83,204×10=832,04
 3. ) 20×10=200
 1. Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը փոքրացրե՛ք 100 անգամ.
  ա) 32,11:100=0,3211
 2. գ) 2,32:100=0,0232

Leave a Reply