Մաթեմատիկա

 • Մաթեմ երկու
 1. Ուղղանկյան երկարությունը 36,6 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 24,2 սմ։
  Եթե նրա երկարությունը 10 անգամ մեծացվի, իսկ լայնությունը 10
  անգամ փոքրացվի, որքա՞ն կլինի ստացված ուղղանկյան պարագիծը։

36.6*10=366

24.2:10=2.42

2.42+2.42=4.84

366*2=732

732+4.84=736.84

|3 1/4| և |-4|

3 1/4 < 4

Քանի՞ անգամ պակասեց ապրանքի գինը, եթե գինը իջավ՝
ա) 50 %-ով

2 անգամ

|-12.9| և |-13|

12.9 < 13

|-7 2/3| և |20/3|

7 2/3 > 20/3

 1. Խանութ են բերել 2 տ կաղամբ և 800 կգ վարունգ։ Առաջին օրը
  վաճառել են կաղամբի 40 %-ը և վարունգի 20 %-ը։ Ո՞ր
  բանջարեղենից են ավելի շատ վաճառել և քանի՞ անգամ շատ։

2000*40/100=800

800*20/100=16

800:16=50 անգամ

Leave a Reply