Մաթեմատիկա

 1. Լուծե՛ք հավասարումը.

  բ) 43,19 + x = 45,114
  x=45,114-43,19
  x=1,924

  դ) 53,27 + x = 90։
  x=90-53,27
  x=36,73

  Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
 2. բ) (56,37 – 43,21) ։ 10 – (2,36 – 2,01) ։ 100=1,316-0,0035=1,3160-0,0035=1.3125 1. Ինչքա՞ն է 108‐րդ նկարում ներկայացված
  պատկերի ներկված մասի մակերեսը,
  եթե քառակուսու կողմը 11 սմ է, իսկ
  շրջանի մակերեսը՝ 15 սմ2


11×11=121

3×15=45
121-45=76


17/6×26/9=17/3×13/9=221/27=8 5/27
221/27×3=221/9×1=221/9

Ամենամեծը կլինի 3 x 2 8/9

Leave a Reply