Մաթեմատիկա

 1. Կատարե՛ք բաժանում.
  ա) 8,368 ։ 2=4,184
  դ) 10,5 ։ 7=1,5
  է) 11,223 : 3=3,741
  բ) 17,024 ։ 4=4,256
  ե) 6,25 ։ 125=0,05
  ը) 374,17 : 31=12,07
  գ) 0,0225 ։ 15=0,0015
  զ) 10,08 ։ 24=0,42
  թ) 13,041 : 23=0,567

  Ինչի՞ է հավասար 1,73 , 2,563 , 0,82 , 11,729 , 1,6 , 529,1 , 837,2, 61,9,
  0,01 թվերից ամենամեծի և ամենափոքրի գումարը
  837,2+0,01=837,21

  Կատարե՛ք բաժանում.
  ա) 40,25 ։ 2,3=402,5 : 23=17,5
  ե) 35,601 ։ 0,01=3560,1
  թ) 189,1 ։ 0,305 ,=620
  բ) 4,221 ։ 0,63=6,7
  զ) 0,13464 ։ 0,396=0,00034
  ժ) 13,536 ։ 0,423 =32
  գ) 30,303 ։ 33,3=0,91
  է) 14,924 ։ 0,82=18,2
  ժա) 0,001 ։ 0,2 ,=0,005
  դ) 9,3456 ։ 10,62 =0,88
  ը) 788,48 ։ 1,28=616
  ժբ) 10,74197 ։ 87,05=0,1234

  Խորանարդի բոլոր կողերի երկարությունների գումարը 132 սմ է։
  Գտե՛ք նրա ծավալը։
  132x132x132=2299968

Leave a Reply