Մաթեմատիկա

 1. Կատարե՛ք բաժանում.
  ա) 52,3527 ։ 3,27=5235,27:327=16,1
  է) (–0,90216) ։ 0,14 =-902,16 : 14=-64,44
  ե) 0,1938 ։ 0,51=19,38 : 51 = 0,38
  գ) 25,52 ։ (–5,5) =255,2 : (-55)=4,64


  Լուծե՛ք հավասարումը.
  ա) (–8) ⋅ x = –24
  x=-24:-8
  x=3


Կատարե՛ք գումարում.

9 5/6 + 1=10 5/6

Կատարե՛ք հանում.

6-7/13=5 13/13 — 7/13=5 6/13

Leave a Reply