Մաթեմ 29 Ապրիլի դասարանական

  • Մաթեմ մեկ

1.Հաշվեք.

1- 3/4=4/4-3/4=1/4

1- 24/41=41/41-24/41=17/41

2.ABC եռանկյան AB կողմի երկարությունը 19/16  սմ է, BC կոմը նրանից կարճ է 1/4 սմ-ով, CA կողմը BC-ից կարճ է 3/8 սմ-ով: Որքա՞ն է CA կողմի երկարությունը:

BC=AB-1/4=19/16-1/4=19/16-4/16=15/16

CA=BC-3/8=15/16-3/8=15/16-6/16=9/16

  1. Նավակը գետի հոսանքի ուղղությամբ ընթանում է 11 կմ/ժ արագությամբ, իսկ հոսանքին հակառակ ուղղությամբ՝ 7 կմ/ժ արագությամբ: Որքա՞ն են գետի հոսանքի արագությունը և նավակի արագությունը չհոսող ջրում:

11-7=4

4_2=2 կմ/ժ գետ

11-2=9 նավ

4.Մեքենան երկու քաղաքների միջև եղած հեռավորությունն անցավ 3 ժամում, իսկ ավտոբուսը՝ 5 ժամում: Մեկնումից 2 ժամ անց ճանապարհի ո՞ր մասն էր մնում անցնելու յուրաքանչյուրին:

3/3-2/3=1/3 մասը

5/5-2/5=3/5 մասը

5.Կատարեք գումարում.

7/19 + 15/41 = 7×41/19×41+15×19/41×19=287/779+285/779=572/779

[19,41]=19×41=779

19/32+ 48/52 =19×13/32×13+48×8/52×8=247/416+384/416=631/416

[32,52]=2x2x2x2x2x13=416

 

Leave a Reply