Մայրենի դասարանական

  • Մայրենի

1. Պարզի՛ր, թե Ա և Բ բառախմբերն ի՛նչ սկզբունքով են կազմված: Այդ բառախմբերը լրացրո՛ւ:

Ա. Ականջ, արի, տարի, կրակ, գույն:

Պարզ բառեր

Բ. Կախականջ, ականջ դնել, արիություն, քաջարի, տարեկան, կրակ անել, կրակվառիչ, շագանակագույն:

բաղադրյալ

2. Տրված բաղադրյալ բառերի առաջին բաղադիչները փոխելով՝ ստացի՛ր նոր բարդ բառեր:

Վարդ(գազար)ագույն, ճերմակ(սև)ահեր, օձ(կոր)աձև, արշավ(պար)ախումբ, սև(կանաչ)աչյա, շիկ(կարճ)ահեր, շղթայա(քար)կապ:

3. Տրված բառազույգերի բաղադրիչները տեղափոխելով՝ ստացի՛ր նոր բարդ բառեր: Տրված և ստացված բառերն արմատների միջոցով բացատրի՛ր:

Օրինակ՝

ամփոփաթերթ, ծաղկագիր — ամփոփագիր, ծաղկաթերթ:

Ծովասուն, ձեռնամարտ: — ծովամարտ, ձեռնասուն

Բևեռախույզ, երկրամերձ — Բևեռամերձ, երկրախույզ

Ձկնակեր, մարդավաճառ-ձկնավաճառ, մարդակեր

Leave a Reply