Մայրենի դասարանական

1. Կետերի փոխարեն մի այնպիսի արմատ գրի՛ր, որ և՛ կետերից աջ գրված բառի հետ բարդ բառ կազմի, և՛ կետերից ձախ գրված բառի հետ:

Օրինակ՝

խիճ, …, գրել — խիճ, նկար, գրել — խճանկար, նկարագրել:

Շագանակ, գույն, թափ, ծաղիկ, զարդ, քար, հինգ, գիծ, չափ, խաչ, քար, սիրտ, քանդակ, գործ, ընկեր, ավազակ, նավ, պետ, վրեժ, խնդիր, գիրք:

2. Բառերն ածանցների օգնությամբ այնպես փոխի՛ր, որ անձ ցույց տան: Թվի՛ր այն ածանցները, որոնց օգնությամբ անձ ցույց տվող բառեր ստացար:

Ա. Երգել, ուսուցանել, նկարել, գործել, բնակվել, հսկել, լողալ, վարել, հաճախել, գնել, որսալ, պահել, սուտ ասել, իշխել, վեպ ասել, այցելել, վրեժ առնել, երկրպագել:

Երգիչ, ուսուցիչ, նկարիչ, գործիչ, բնակիչ, հսկիչ, լողորդ, վարորդ, հաճախորդ, գնորդ, որսորդ, պահորդ, ստախոս, իշխան, վիպասան, այցելու, վրեժառու, երգրպագու

Leave a Reply